GIỚI THIỆU CÁC LÝ THUYẾT

Trên thế giới có rất nhiều lý thuyết và cách làm hướng nghiệp, tuỳ vào đặc thù khác nhau của mỗi quốc gia.

Tại Việt Nam:

Học sinh phổ thông Việt Nam vẫn còn rất mơ hồ về tương lai của mình. Hầu hết các bạn chưa nhận thức đúng được đặc điểm tính cách bản thân và sự phù hợp với các ngành nghề của xã hội. Nội dung của hoạt động giáo dục hướng nghiệp chưa được chuyển hóa thành tư duy và hành động của học sinh. Học sinh vẫn đang tư duy về nghề nghiệp – con đường học tập với cảm xúc riêng của mình thay vì dựa trên các nền tảng tâm lý – giáo dục học hoặc trải nghiệm cuộc sống của bản thân hay người thân trong gia đình.

Các ngành nghề phổ biến tại Việt Nam

Tải Full sách tra cứu nghề nghiệp

2014.09.21-Sach-tra-cuu-nghe

Đăng ký tư vấn

Chỉ cần 1 phút đăng ký tham gia, bạn sẽ được các chuyên gia trực tiếp tư vấn và hướng dẫn.