Học ngành Tâm lý học tại BVU ra sao?

Đến với ngành tâm lý của BVU, các bạn lựa chọn 1 trong 2 chuyên ngành: Trị liệu tâm lý và Tâm lý lâm sàn. Đồng thời các bạn sẽ được trang bị đầy đủ kiến thúc, kỹ năng về Tâm lý học phát triển, Tâm lý học xã hội, Tâm lý học giao tiếp, Tâm lý học nhân cách, Trị liệu tâm lý, Tham vấn tâm lý, Tâm lý học giới tính, Tâm lý học gia đình, Tâm lý học lao động, Tâm lý học quản lý. Đồng thời, sinh viên được phát triển kỹ năng nghề nghiệp (kỹ năng phân tích, đánh giá thông tin; kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tư vấn; làm việc nhóm, tổ chức, sắp xếp công việc khoa học, tư duy sáng tạo).

Ngoài ra, các bạn còn được trải nghiệm trong học tập tại các bệnh viện; trung tâm tham vấn, trị liệu tâm lý; trung tâm quản trị nhân sự; doanh nghiệp; trường học.

>90%

sinh viên ngành Tâm lý học tốt nghiệp sẽ có việc làm ngay

500 USD

Mức lương khởi điểm cho sinh viên tốt nghiệp ngành Tâm lý học

Cơ hội việc làm

> Chuyên viên tham vấn, trị liệu tâm lý

> Chuyên viên quản lý nhân sự

>Chuyên viên chăm sóc khách hàng

> Giáo viên/ giảng viên/ nhà nghiên cứu tâm lý

2 chuyên ngành đào tạo

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Tâm lý học

Các ưu điểm nổi bật

Ngành Tâm lý học

Sự ứng dụng rộng rãi

Tâm lý học có tính ứng dụng rộng rãi trên nhiều phương diện khác nhau của đời sống hiện đại như lĩnh vực giáo dục, xã hội, y học, quân đội…

Nhấn mạnh thực hành

Trong chương trình đạo tạo, chúng tôi sẽ dành thời gian từ 2 – 3 học kỳ thực tập với tổng thời gian hơn 600 giờ thực hành

Chú trọng khoa học

Chúng tôi sẽ lồng ghép yêu cầu về khoa học trong chương trình đào tạo, huấn luyện các kỹ năng đọc, viết khoa học cho các bạn sinh viên

Phát triển kỹ năng toàn diện

Do đặc thù của ngành học, nên chúng tôi sẽ chú trọng đến việc bồi dưỡng, phát triển ký năng toàn diện cho các bạn sinh viên

Cơ hội nghề nghiệp

Hàng năm, nhu cầu tuyển dụng của ngành này là rất lớn chỉ tính riêng Tp. HCM đã có hơn 1.000 người.

Số tín chỉ của chương trình: 150 tín chỉ
Thời gian học trong 4 năm; Số học kì: 10 học kì
Khả năng học tiếp sau khi tốt nghiệp: Học lên Thạc sỹ, Tiến sĩ

Thông tin về chương trình đào tạo ngành Tâm lý học