Nông nghiệp công nghệ cao là gì?

Nông nghiệp công nghệ cao là chuyên ngành thuộc ngành Nông nghiệp, nghiên cứu về vật chất cơ bản của xã hội, sử dụng đất đai để trồng trọt và chăn nuôi, khai thác cây trồng và vật nuôi làm tư liệu và nguyên liệu lao động chủ yếu để tạo ra lương thực thực phẩm và một số nguyên liệu cho công nghiệp; Ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến để sản xuất, nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng nông sản.

Đăng ký ngay

TIỀM NĂNG CỦA CHUYÊN NGÀNH

NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

  • Nông nghiệp chiếm 35% trong tổng sản phẩm quốc nội của cả nước và thu hút 72% lực lượng lao động nông thôn, giá trị sản lượng chiếm 75,7% tổng sản lượng (chủ yếu là cây lương thực)
  • Mỗi năm cả nước cần tới trên 1 triệu lao động, nhưng đội ngũ cán bộ làm nông nghiệp nông thôn chỉ có khoảng 9% có trình độ đại học, cao đẳng; 39,4% trung cấp và 9,8% sơ cấp (Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
  • Đến năm 2020 Việt Nam thiếu khoảng 3,2 triệu nhân lực qua đào tạo trong nhóm ngành nông – lâm – ngư nghiệp, bao gồm ngành thú y (Theo số liệu thống kê và phân tích về nhu cầu lao động).

ĐIỂM NỔI BẬC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

  • Hoạt động học tập của sinh viên gắn với thực tiễn tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao trong khu vực ký kết hợp tác với BVU
  • Sinh viên được thực hành, thực tập tại nông trại xanh của BVU

TỐ CHẤT PHÙ HỢP ĐỂ HỌC

NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO