KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

BVU được khẳng định đáp ứng bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đạt các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Đạt chuẩn 4 sao QS Stars ™

BVU đạt chuẩn chất lượng 4 sao QS Stars ™ của Tổ chức QS (Quacquarelli Symonds – Anh quốc) công nhận. Trong các tiêu chí xếp hạng, BVU đạt nhiều tiêu chí với kết quả tối đa như

  • Giảng dạy 5 sao
  • Tỷ lệ có việc làm của sinh viên 5 sao
  • Phát triển học thuật 5 sao
  • Cơ sở vật chất 5 sao
  • Tính toàn diện 5 sao
ĐẠT KIỂM ĐỊNH QUỐC GIA

BVU được công nhận đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2019-2024.