các phương thức tuyển sinh

  1. Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 học kỳ (lớp 11 và HK1 lớp 12)
  • Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp THPT và Tổng điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) đạt:

⚬Từ 18 điểm đối với các ngành/chương trình trừ khối sức khỏe và chương trình Cử nhân tài năng.

⚬Từ 24 điểm và lớp 12 học lực giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 đối với ngành Dược học.

⚬Từ 19,5 điểm và lớp 12 học lực khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 đối với ngành Điều dưỡng.

⚬Từ 22 điểm đối với các ngành/chương trình Cử nhân tài năng.

  • Điểm xét trúng tuyển: Điểm TB HK1 lớp 11 + Điểm TB HK2 lớp 11 + Điểm TB HK1 lớp 12 + Điểm ưu tiên

2. Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 12

  • Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp THPT và Tổng điểm trung bình lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt:

⚬Từ 18 điểm đối với các ngành/chương trình trừ khối sức khỏe và chương trình Cử nhân tài năng.

⚬Từ 24 điểm và lớp 12 học lực giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 đối với ngành Dược học.

⚬Từ 19,5 điểm và lớp 12 học lực khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT  từ 6,5 đối với ngành Điều dưỡng.

⚬Từ 22 điểm đối với các ngành/chương trình Cử nhân tài năng.

  • Điểm xét trúng tuyển: Điểm TB lớp 12 môn 1 + Điểm TB lớp 12 môn 2 + Điểm TB lớp 12 môn 3 + Điểm ưu tiên.
  1. Xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.