10 Ngành/Chương trình chuẩn nhận cùng lúc hai bằng cử nhân (học tiếng Việt, ngoại ngữ tiếng Anh/Trung/Hàn/Nhật)

Sinh viên tiết kiệm được 86 triệu đồng học phí và giảm thời gian học 2,5 năm so với học 2 bằng Cử nhân độc lập

Thời gian học: 4,5 năm – 13 học kỳ

TÌM HIỂU HỌC BỔNG & HỌC PHÍ CỦA CHƯƠNG TRÌNH

I. DANH MỤC NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH

STT Ngành / Chương trình Mã ngành Tổ hợp xét tuyển
1 Quản trị kinh doanh & Luật 7340101QL A00: Toán – Lý – Hóa
A01: Toán – Lý – Anh
C19: Văn – Sử – GDCD
D01: Toán – Văn – Anh
2 Kế toán & Luật  7340301KL
3 Tài chính ngân hàng & Luật 7340201TL
4 Kinh doanh quốc tế & Luật 7340120KL
5 Kinh doanh quốc tế & Ngôn ngữ Anh 7340120KA A01: Toán – Lý – Anh
D01: Toán – Văn – Anh
D15: Văn – Địa – Anh
D66: Văn – GDCD – Anh
6 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng & Ngôn ngữ Anh 7510605LA
7 Quản trị kinh doanh & Ngôn ngữ Anh 7340101QA
8 Quản trị khách sạn & Ngôn ngữ Anh 7810201QA
9 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành & Ngôn ngữ Anh 7810103DA
10 Luật & Ngôn ngữ Anh 7380101LA A01: Toán – Lý – Anh
C00: Văn – Sử – Địa
C20: Văn – Địa – GDCD
D01: Toán – Văn – Anh

I. DANH MỤC NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH

Mã ngành
Tên ngành

7340101QL
Quản trị kinh doanh & Luật

7340301KL
Kế toán & Luật

7340201TL
Tài chính ngân hàng & Luật

7340120KL
Kinh doanh quốc tế & Luật

7340120KA
Kinh doanh quốc tế & Ngôn ngữ Anh

7510605LA
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng & Ngôn ngữ Anh

7340101QA
Quản trị kinh doanh & Ngôn ngữ Anh

7810201QA
Quản trị khách sạn & Ngôn ngữ Anh

7810103DA
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành & Ngôn ngữ Anh

7380101LA
Luật & Ngôn ngữ Anh

II. Học bổng

  • Tặng 1.000 suất học bổng nhập học = 50% học phí học kỳ 1 năm nhất cho các em có đăng ký trực tiếp vào   Phiếu xét tuyển hoặc trực tuyến tại website xettuyen.bvu.edu.vn sớm nhất và nhập học đợt 1.
  • Sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện giỏi, xuất sắc hoặc có hoàn cảnh khó khăn có thể được cấp học bổng từ 3 triệu đồng đến 100% học phí của học kỳ/năm học.
  • 01 học kỳ học tại doanh nghiệp có thể được xét hỗ trợ, học bổng đến 10 triệu đồng.

III. Hỗ trợ

  • Sinh viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn được hỗ trợ vay ngân hàng đóng học phí (BVU tài trợ 100% lãi suất).
  • BVU bảo trợ: Việc làm bán thời gian và việc làm sau tốt nghiệp; đăng ký gói học bổng 10 tỷ đồng từ doanh nghiệp.

VI. Học phí

  • Học phí trung bình/học kỳ của các ngành/chương trình = 12,8 triệu đồng.
  • Học phí đã bao gồm: Học phần trong chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, giáo dục quốc phòng và an ninh, giáo dục thể chất.
  • Học phí thu theo học kỳ (mỗi năm 03 học kỳ), phụ thuộc vào số tín chỉ     sinh viên đăng ký trong học kỳ đó.
  • Học phí cố định trong năm học. Từ năm thứ 2 trở đi, nếu điều chỉnh thì không tăng quá 5%.